Aansprakelijkheid

Eigen risico deelnemer(ster)

  • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport, risico´s met zich meebrengt. De (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van de sportactiviteit georganiseerd door sloeproeien Maastricht optreedt, is voor eigen risico.  
  • Van de deelnemer wordt verwacht dat de duur en de intensiteit van de fysieke inspanning geen belemmering opleveren voor zijn/haar lichamelijk functioneren.  
    Indien men deelneemt met een medische indicatie dient men dit voorafgaand aan Sloeproeien Maastricht en de betreffende coach /stuurman te melden.  
  • Indien men deelneemt met een medische indicatie dient men dit voorafgaand aan Sloeproeien Maastricht en de betreffende coach /stuurman te melden.  

Aansprakelijkheid deelnemer

  • Iedere deelnemer aan een sloeproei clinic van Sloeproeien Maastricht heeft een WA verzekering voor schade aan derden.  
  • Sloeproeien Maastricht is niet aansprakelijk voor schade aangericht door deelnemers aan derden.  Schade aan eigendommen van Sloeproeien Maastricht, dan wel schade aan eigendommen van de locatie van waaruit de sportactiviteit plaatsvindt, veroorzaakt door de deelnemer kan worden verhaald op de deelnemer en/of het bedrijf dat de sportactiviteit huurt. 
  • Sloeproeien Maastricht is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade of letsel veroorzaakt door en/of die verband houden met deelname aan een georganiseerde sportactiviteit.  
  • Sloeproeien Maastricht is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.  
  • Sloeproeien Maastricht is niet aansprakelijk voor blessures opgelopen voor, tijdens of na de sportactiviteit noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.                                                      

Aansprakelijkheidsverzekering Sloeproeien Maastricht

Sloeproeien Maastricht heeft een passende aansprakelijkheidsverzekering voor de sportactiviteiten die zij organiseren met de roeisloep(en). De polisvoorwaarden zijn op te vragen.